روستای سرکهریزا ، شهرستان آزادشهر

 

25 سال سابقه فعالیت

ارسال محصولات به سراسر کشور

نورمحمد بذرافشان

آقای نورمحمد بذرافشان از اهالی روستای سرکهریزا از توابع شهرستان آزادشهر است. ایشان متولد 1338 است و دارای دو فرزند و یک نوه است.

آقای بذرافشان یک مجسمه ساز است اما در کنار آن برای گذران زندگی کشاورزی هم می کند. محصول او در حال حاضر ماش است.

پروژه های مرتبط