روستای سیاه رودبار 

پنج هکتار زمین کشاورزی

25 سال سابقه فعالیت

ارسال محصولات به سراسر کشور

محمود مسعودی شالیکار

محمود مسعودی یکی از کشاورزان خوش اخلاق و کاربلد روستای سیاه رودبار هست. مهمترین محصول آقا محمود برنج مرغوب هست. برنجی در دامنه های کوهستانی روستای سیاه رودبار کشت می شود و همین یکی از مهمترین دلایل کیفیت بسیار خوب محصول ایشان است.

آقای مسعودی ارقام مختلفی از برنج ایرانی را کشت می کند و این روزها مشغول فصل جدید زراعت است. تا چند روز دیگر باید بذرهای جدید را برای نشا به زمین اصلی منتقل کند.

تعریف داستان

پروژه های مرتبط