روستای کوهمیان ، شهرستان آزادشهر

 

11 سال سابقه فعالیت

ارسال محصولات به سراسر کشور

احمد گلچین

احمد گلچین جوان هنرمندی است که با وجود رشته تحصیلی متفاوت به سنت دیرینه پدربزرگ خودش کار بر روی چوب را مهمترین علاقه زندگی خودش می داند.

احمد متولد 1373 در روستای کوهمیان شهرستان آزادشهر است. کوهمیان روستایی در میان جنگل های انبوه هیرکانی واقع شده است. احمد در رشته پرستاری تحصیل کرده است و الان در اورژانس شهرستان آزادشهر خدمت می کند و همزمان چندسالی است با چوب ظروف چوبی خلق می کند.

زمانی که برای ما داستان زندگی خودش را شرح می دهد از روزهایی می گوید که به خاطر تحصیل دور از روستای خودش بوده و امکان کار روی چوب را نداشته و این نشان از علاقه اش به این هنر است.

ابتدا کار خودش را با ابزارهایی که خودش درست کرده بود شروع کرده و طرح هایی ساده از چهره انسان درست می کند، رفته رفته راه خودش را پیدا می کند و شروع به درست کردن کاسه های چوبی می کند و از وقتی که متوجه می شود این کارها می توانند مشتری داشته باشند موضوع برایش جدی تر می شود.

حالا پس از گذشت چند سال از شروع کار در کنار احمد عمویش هم همکار او شده است و به او کمک می کند.

نکته ای که برای تیم انجیلو اهمیت داشت چوب هایی است که احمد برای کار استفاده می کند. ابتدا مردد بودیم که آیا احمد از چوب های قاچاق جنگل استفاده می کند یا نه؟

این موضوع را خودش پرسیدیم و متوجه شدیم همه چوب هایی که در استفاده می کند به صورت مجاز و از طریق اداره منابع طبیعی تهیه می کند و به همین دلیل هر بار از چوب یک درخت استفاده می کند، بسته به چوبی که اداره منابع طبیعی در اختیارش قرار دهد.

پروژه های مرتبط