خاله رحیمه

رحیمه رحیمی از بانوان جاجیم باف با تجربه روستای زیارت که به خاله رحیمه معروف است. ایشان متولد ۱۳۲۸ هستند و ۶ فرزند دارند و شوهر ایشان آقا گل محمد گل محمدی چند سال پیش مرحوم شدند.

خاله رحیمه نزدیک به ۶ دهه هستش که کار بافندگی به روش سنتی انجام می دهند و طبق گفته ی خودشان از تولید پشم چینی گوسفندان تا تولید نخ ، رنگرزی و بافت جاجیم رو خودشان انجام می داده اند.

تا به حال حدود ۴۰۰ بافنده جاجیم از طریق خاله رحیمه از نقاط مختلف گلستان و کشور با این هنر آشنا شدند.
بواسطه ی تجربه و مهارت خاله رحیمه در بافت جاجیم مهر اصالت یونسکو بهشون تعلق گرفت.

پروژه های مرتبط